Labirintul de la Biserica Mănăstirii Humor

Am început să scriu prezentul articol în momentul în care am observat Labirintul de la Mănăstirea Humor. La limita întâlnirii decoraţiei parietale cu pavimentul, mai jos decât draperia întâlnită în majoritatea bisericilor din Moldova, este pictat un Labirint. La prima vedere, desenul se aseamănă cu Funia răsucită. Însă liniile ce dau senzaţia de răsucire se întrerup ritmic, creând un spaţiu ce poate fi parcurs foarte uşor de la un capăt la altul al desenului, respectându-se bineînţeles regulile impuse de linii. Geometric vorbind avem de-a face cu un labirint. Semnele de întrebare se măresc în momentul în care se urmăreşte cu atenţie traseul acestui „labirint”. El începe în pridvor, continuă în pronaos şi în gropniţă şi dispare în momentul în care se întâlneşte cu portalul de trecere în naos. În naos Labirintul nu mai reapare. Simbolic, nici nu şi-ar mai avea rostul, dar acest aspect îl vom trata mai departe.

Spaţiul cale în arhitectura bisericilor

Primele încăperi ale bisericii moldoveneşti, până la uşa naosului alcătuiesc un spaţiu pregătitor necesar de parcurs în drumul spre spaţiul liturgic. Arhitectura moldovenească augumentează valenţele spaţiului necesar de parcurs, prin folosirea unor clasice metode de zidire a spaţiului cale.  Heinrich Lűtzeler, descrie spaţiul cale, ca având trei componente importante: început, direcţie, ţintă. Este un spaţiu dinamic, un spaţiu ce îndeamnă la parcurgere, un spaţiu ce presupune o desfăşurare temporală în succesiuneÎn timp ce spaţiul-cale te îndeamnă să păşeşti, spaţiul-popas te îndeamnă la odihnă. Aici omul este axa vie, deasupra creştetului său se înalţă cupola, pe el îl cuprinde şi îl înconjoară restul spaţiului . Necesitatea de parcurge în succesiune a drumului spre spaţiului sacru, succesiune accentuată în Moldova prin introducerea mai multor ziduri ce trebuie tranzitate în drumul spre naos-altar, îl determină pe Virgil Vătăşianu să vorbească despre introducerea credinciosului într-o stare de tensiune mistică.

Spaţiul cale conţine în mod obligatoriu o direcţie principală de parcurgere. Vectorul acestei direcţii este inserat în arhitectura bisericii moldoveneşti. Prin felul cum este construită, cu uşa sau uşile de intrare spre vest în partea opusă altarului şi turlei, biserica indică direcţia dinspre vest spre est. După parcurgerea unui spaţiu liniar, pelerinul ajunge sub turlă sau cupolă, loc unde vectorul dinamic de la vest spre est se desparte în două. Este vorba de un vector ascendent ce vine în întâmpinarea vectorului descendent pornit de la reprezentarea Pantocratorului şi un vector ce îşi continuă drumul spre est, adică spre altar.

Încercând să surprindă literar evenimentul întâlnirii cu spaţiul sacru construit, Anca Vasiliu vorbeşte despre „imagini tăinuite de ziduri”, despre „fascinaţie şi coliziune, atragere şi retragere” ca mişcări generate de întâlnire, despre reperele ce „îndrumă în tăcere către interior” şi despre „libertatea maximală care pare acordată paşilor celui care intră şi descoperă puţin câte puţin acest spaţiu”. Scriind despre valoarea spaţiului interior în arhitectura creştină, Sorin Ulea încearcă să relateze senzaţiile trăite în interiorul bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol: „E atâta învăluitoare şi indeterminabilă forţă de transcendere şi extindere în toate direcţiile în acest spaţiu încât, odată intrat ai senzaţia că îţi pierzi gravitatea şi, săltat uşor şi lin, te simţi difuzat în eter … Un miracol al impalpabilului şi indefinibilului în total contrast cu imperativele tensiunii spaţiale”.

Punctul de început al spaţiului cale este legat, în Moldova, de scena Judecăţii de Apoi ce se desfăşoară de regulă în apropierea uşii de intrare în pronaos la bisericile care păstrează pictură exterioară. Cu excepţia bisericilor de la Arbore, Râşca şi Voroneţ, care propun soluţii diferite, la celelalte biserici, scena Judecăţii de Apoi este pictată chiar în jurul uşii de intrare în pronaos, asimilând simbolic uşile de foc ale raiului cu succesiunea de uşi ce urmează între pridvor şi naos, uşi ce deschid calea spre câştigarea raiului. În continuare, regula spaţiului este dată de simetrie. De altfel, spaţiul cale este recunoscut în compoziţia ambientală ca dezvoltându-se în jurul unui vector longitudinal, cerând o simetrie bilaterală”. Trecerea prin primele încăperi ale bisericilor citate se poate realiza doar prin parcurgerea liniei de simetrie ce desparte spaţiul în două părţi egale. Pictura şi arhitectura sunt concepute ca două expresii artistice interdependente ce acţionează una asupra alteia generând o viziune artistică unitară. Armonia dintre arhitectură şi pictură este considerată „o trăsătură fundamentală a esteticii pictorilor moldoveni din perioada clasică: secolele XV şi XVI”.

Mesajului simbolic al picturii murale nu poate fi descoperit fără analizarea rolului liturgic al acestui spaţiu. De altfel, este recunoscut în regulile compoziţiei ambientale, că „un spaţiu cale poate fi susţinut în planurile laterale de o decoraţie narativă, presupunând o percepţie din parcurgere” . Maria Urmă aduce ca exemplu artistic la ideea citată basilica San Apollinaire Nuovo din Ravena, cu şirul de sfinţi ce străjuiesc cele două laterale ale navei principale.

Bisericile din Moldova deţin şi ele această decoraţie narativă ce presupune percepţia de parcurgere. Este vorba despre Ecclesia, compoziţie ce ocupă primul registru în fiecare încăpere a bisericii, începând cu pronaosul şi terminând cu naos-altarul. Sfinţii sunt prezentaţi ca educatori (călugării), cu învăţăturile scrise pe filacterii, ca exemplu de credinţă (mucenicii), ca rugători (ierarhii din altar). Şi tot în această compoziţie cursivă sunt intercalate tablourile votive şi cele funerare, ca o dovadă a nădejdii ctitorilor în comuniunea deplină a Ecclesiei.

Perspectiva de relaţionare în care este gândită compoziţia şi sunt pictate personajele nu face decât să întărească ideea că spaţiul bisericii moldoveneşti a fost gândit ca un spaţiu cale, către Ceva sau mai bine zis către Cineva. Prezenţa decoraţiei narative se substituie până la un punct educatorului şi vine în ajutorul celui ce trebuie să înveţe pe novice potenţele parcurgerii unui asemenea spaţiu.

Adunate, elementele ce compun spaţiul bisericii moldoveneşti ne relevă un „Labirint”. Paolo Santarcangeli, în Cartea labirinturilor, defineşte labirintul ca un „parcurs întortocheat, în care uneori este uşor să-ţi pierzi drumul, fără ajutorul unei călăuze.” De asemenea, „Scopul (traseul) … va avea o funcţie sacrală, aceea de a aminti omului drumul vieţii sau dificultatea de a obţine mântuirea, ori de a găsi Ierusalimul ceresc” .

Spaţiul propendeutic al bisericii moldoveneşti poate fi considerat un „Labirint” şi din puctul de vedere a lui René Guénon, care spune că „parcurgerea labirintului nu este … altceva decât repetiţia problemelor de iniţiere şi este de crezut că atunci când servea efectiv ca mijloc de acces la anumite sanctuare era aranjată în aşa fel încât ritualurile corespunzătoare să fie îndeplinite chiar în timpul parcurgerii” .

Pridvorul bisericii are rolul de a face diferenţa între spaţiul sacru şi spaţiul natural, are rolul de a introduce în spaţiul sacru, de a arăta omului care încă se află în spaţiul natural scopul spaţiului sacru în care este invitat. Indicarea scopului se face prin scena Judecăţii de Apoi, care poate fi prezentă şi fără pridvor, cum este la Pătrăuţi, Arbore şi Râşca. Invitaţia este evidentă, atunci când ne raportăm la desenul Labirintului de la Humor, desen ce începe de sub scena Judecăţii de Apoi . Apariţia pridvorului, închis sau deschis, accentuează sentimentul necesităţii despărţirii de spaţiul natural şi de pătrundere în spaţiul sacru.

Pronaosul este cunoscut ca o cameră de iniţiere, o cameră în care până astăzi se săvârşeşte botezul, şi unde erau educaţi catehumenii. Trecerea prin această cameră este o aducere aminte a faptului că botezul nu este un simplu eveniment istoric, ci depăşeşte timpul, deschizând potenţe ce trebuie permanent actualizate, cu atât mai mult în drumul spre întâlnirea cu Dumnezeu Euharistic.

Gropniţa este o prezenţă foarte importantă în demonstraţia noastră despre calitatea labirintică a spaţiului arhitectonic bisericesc în Moldova. Camera mormintelor nu apare ca o necesitate în arhitectura bisericii moldoveneşti. Dumitru Năstase, în studiul său despre spaţiul funerar în Moldova, arată că au existat de-a lungul timpului mai multe soluţii pentru a plasa mormintele în interiorul bisericilor. Gropniţa apare pentru primele dăţi în bisericile domneşti de la Bistriţa şi Putna, având rolul de a marca mormântul ctitorului şi a celor apropiaţi, cum se vede la Probota sau la Suceviţa. Pe lângă rolul de a găzdui mormântul ctitorului, gropniţa avea şi un rol simbolic. Iar acest lucru este demonstrat de faptul că există biserici care au gropniţa dar nu au avut morminte în legătură imediată cu ctitorul bisericii. Acestea ar fi Dobrovăţul şi Moldoviţa. Ambele biserici sunt construite cu gropniţă, chiar dacă ctitorul avea o altă biserică pregătită pentru înmormântare. Ştefan cel Mare avea biserica de la Putna, iar Petru Rareş, ctitorul Moldoviţei, avea biserica de la Probota. Dacă la Dobrovăţ Bogdan al III-lea integrează biserica între necropolele domneşti prin înmormântarea târzie a soţiei sale Nastasia aici, la Moldoviţa primul mormânt din gropniţă apare abia în secolul al XVII-lea, când episcopul Efrem, cel ce devenise ctitor prin construirea clisiarniţei, îşi construieşte baldachinul funerar în gropniţă.

Rolul simbolic al gropniţei trebuie să fie legat de „gândul la moarte”, atât de exploatat în scrierile părinţilor bisericii; de comuniunea cu cei adormiţi, comuniune ce se petrece în timpul Liturghiei (gropniţa făcând parte din partea propendeutică a bisericii, parte pregătitoare pentru Liturghie); dar şi de sensul misterului creştin, care constă în moartea şi învierea alături de Hristos. Considerăm importantă pentru identificarea semnificaţiilor simbolice ce reies din prezenţa gropniţei iconografia de la Dobrovăţ şi asocierea simbolică dintre Steaua cu opt colţuri şi Labirint în gropniţa de la Probota.

La Dobrovăţ, în stânga portalului de trecere în naosul bisericii, pictorul lui Petru Rareş a inserat scena ce surprinde întâlnirea Îngerului cu Sfântul Pahomie, iar în dreapta portalului, scena întâlnirii între Varlaam şi Ioasaf. Ambele scene ne prezintă momente de iniţiere (una în monahism iar cealaltă în regalitate) şi ambele iniţieri sunt legate de uciderea dorinţelor proprii, de moartea faţă de sine şi învierea împreună cu Hristos.

Labirintul de la Humor şi spaţiul cale al bisericii moldoveneşti

Cercetarea în vederea construirii capitolului prezent a început în momentul în care am observat Labirintul de la Mănăstirea Humor. La limita întâlnirii decoraţiei parietale cu pavimentul, mai jos decât draperia întâlnită în majoritatea bisericilor din Moldova, este pictat un Labirint. La prima vedere, desenul se aseamănă cu Funia răsucită. Însă liniile ce dau senzaţia de răsucire se întrerup ritmic, creând un spaţiu ce poate fi parcurs foarte uşor de la un capăt la altul al desenului, respectându-se bineînţeles regulile impuse de linii. Geometric vorbind avem de-a face cu un labirint. Semnele de întrebare se măresc în momentul în care se urmăreşte cu atenţie traseul acestui „labirint”. El începe în pridvor, continuă în pronaos şi în gropniţă şi dispare în momentul în care se întâlneşte cu portalul de trecere în naos. În naos Labirintul nu mai reapare. Simbolic, nici nu şi-ar mai avea rostul, dar acest aspect îl vom trata mai departe.

Certitudinea în legătură cu faptul că pictorul medieval nu a confundat Motivul sforii cu Labirintul se găseşte la Voroneţ. În anul 1547, la scurtă vreme de la pictarea Humorului, Mitropolitul retras Grigorie Roşca adaugă încă o încăpere bisericii Sf. Gheorghe de la Voroneţ. În pronaosul acestei biserici exista încă din vremea lui Ştefan cel Mare o lespede funerară pusă peste mormântul lui Daniil Sihastru. Această piatră de mormânt, cu totul deosebită de alte pietre din vremea lui Ştefan, este încadrată la cele patru laturi de motivul funiei răsucite. Grigorie Roşca dă o însemnătate deosebită cultului lui Daniil Sihastru, pe care îl consideră sfânt şi îl pictează ca atare la stânga intrării în biserică dinspre exterior.

Pe intradosul arcelor portalurilor de intrare în exonartexul construit de Roşca, acesta pictează motivul Labirintului, identic geometric cu cel de la Humor. De asemenea, stranele păstrate în naosul Voroneţului, datând din vremea mitropolitului Grigorie Roşca, au inserate acelaşi motiv pe canturile picioarelor, motiv ce se întâlneşte şi în  gropniţa bisericii pristăvite de acelaşi mitropolit la Probota.  Este evident că în secolul al XVI-lea, în Moldova, se cunoştea şi se folosea acest motiv geometrico-simbolic, cel mai probabil încadrat în contextul simbolisticii liturgico-dogmatice.

Pornirea labirintului în zona pridvorului deschis al Humorului şi întreruperea lui la portalul de intrare în naos se încadrează în contextul explicaţiilor liturgice care împart arhitectonic biserica în două. Altarul şi naosul sunt locurile unde se săvârşeşte Liturghia şi are loc minunea întâlnirii cu Dumnezeu, trăirea misterului. Restul construcţiei arhitectonice nu este decât o anexă, ce are rolul de a pregăti pe cel ce doreşte să vină către Liturghie (Unirea cu Hristos). În timpul Liturghiei, preotului i se interzice până astăzi ieşirea din naos spre pronaos.

Punctul în care se întrerupe parcursul „Labirintului”, adică portalul de trecere în naos, este un loc cu o semantică încărcată, cu semnificaţii care se developează în arhitectura şi pictura din acest spaţiu. Portalul de piatră ce încadrează trecerea este însoţit din cele mai vechi timpuri de semnificaţia podului de trecere, pod ce uneşte două spaţii diferite. În cazul templelor şi bisericilor, cele două spaţii simbolizează două lumi: lumea văzută şi lumea nevăzută. P. A. Michelis afirmă că „două pietre verticale suportând una orizontală formează portice şi creează impresia unui pod aruncat între două lumi” .

Înşiruirea de portaluri până la intrarea în naos nu face altceva decât să marcheze drumul de parcurs şi să sublinieze progresivitatea lui. Inexistenţa unui alt portal după intrarea în naos, arată că ţinta călătoriei a fost atinsă. Iconostasul şi uşile lui nu au aceeaşi simbolistică cu zidurile şi uşile bisericii. Iconostasul este un obiect de cult iar uşile lui nu au rolul de a simboliza „o trecere” sau „o unire”, ci au rolul de a surprinde aspecte din metafizica timpului şi a cosmosului. Turla, sau cupola ce se deschide deasupra naosului simbolizează Împărăţia cerească şi oferă acestui spaţiu, semnificaţia „Noului Ierusalim”, în care credincioşii pătrund prin Liturghie.

Nu oricine şi nu oricum poate trece de această uşă şi pătrunde în acest spaţiu. Pe glaful lăsat de grosimea peretelui în partea dinspre naos a portalului este pictată scena cu Maria Egipteanca împărtăşită de Sfântul Zosima (Fig. 31). Plasarea aici a acestei scene nu face decât să întărească semnificaţiile deja demonstrate ale ultimului portal. Viaţa Mariei Egipteanca relatează foarte explicit tentativa ei de a pătrunde din curiozitate în naosul bisericii ce adăpostea Crucea lui Hristos, la Ierusalim. Nefiind pregătită pentru acest lucru, o energie pe care ea nu o înţelegea o oprea de fiecare dată când ajugea în dreptul uşii. Abia după o intensă penitenţă şi rugăciune efectuată în faţa unei icoane a Maicii Domnului aflată în partea pregătitoare a bisericii, Maria Egipteanca reuseşte să depăşească acest portal.

Interpretând prezenţa în preajma uşii naosului a Sfântului Zosima împărtăşind pe Maria Egipteanca, cercetătorul Anca Vasiliu consideră că avem de-a face cu o atenţionare cu privire la spaţiul comuniunii liturgice prin Euharistie, comuniune ce se petrece în naos, în faţa uşilor împărăteşti din catapeteasma altarului.

Elementele plastice şi arhitectonice evocate ne arată că există o legătură trainică între importanţa liturgică a spaţiului de după ultimul portal şi felul cum este abordată construcţia bisericii-locaş de închinare. Există diferenţe evidente între tratarea plastică şi arhitectonică a spaţiului pregătitor pentru Litughie şi a spaţiului unde se săvârşeşte Sfânta Liturghie.

Se poate observa o evoluţie în arhitectura din Moldova, de la biserica cu două încăperi (pronaos şi naos-altar) la biserica cu patru încăperi (pridvor, pronaos, gropniţa, naos-altar). Între toate acestea, bisericile de la Humor şi de la Moldoviţa propun o arhitectură deosebită. Şi anume, propun un „pridvor deschis”. Analiza iconografiei în zona de pridvor a celor două biserici ne îndreptăţeşte să afirmăm că această soluţie arhitectonică este legată de ideea de „cale” şi „labirint”.

Atât la Humor, cât şi la Moldoviţa, feţele de vest ale stâlpilor pridvorului înfăţişează Ciclul Genezei, cu Crearea OmuluiOmul în raiPăcatul primilor oameniAlungarea din raiCain şi Abel, etc. Printre stâlpii pridvorului, spaţii libere permit vizualizarea Judecăţii de Apoi. Şi astfel, prin artificiul arhitectonic al „pridvorului deschis” se propune privitorului „Începutul” şi „Sfârşitul” acestei lumi, văzute dinspre vest în momentul în care te apropii de biserică. Conştientizarea situaţiei este începutul „căii”, iar complexitatea arhitectonică, cu nişe de trecere destinate oamenilor şi luminii, poate sugera faptul că drumul nu e simplu, ci sinuos. Greutatea drumului este sugerată şi de prezenţa ansamblului Biruinţelor, pe partea de sud a stâlpului de sud-vest. Mucenicii Gheorghe, Dimitrie, Mercurie şi Nestorie ilustrează victoria împotriva persecutorului, o victorie prin martiriu. De asemenea, prezenţa pe peretele de Nord a stâlpului de nord-vest a scenei cu Vămile Văzduhului întăreşte ideea de „drum”, „cale” şi „labirint”.

Identitatea de la Moldoviţa între imaginea plastică a Vămilor şi imaginea folosită pentru a simboliza uşile raiului ce se închid în urma lui Adam , ne întăreşte convingerea că artistul medieval dorea să sublinieze prin pictarea Vămilor Văzduhului ideea de drum, de cale pentru întoarcerea în rai. De asemenea nu ar trebui neglijat nici faptul că Vămile, cu ale lor 24 de intrări dar o singură scară către Hristos, creează impresia de drum labirintic.


Lasă un răspuns