Icoana miraculoasă a Maicii Domnului ”Prodromița”

Există locuri pe pământ care, ca și lumânările luminează întunericul vieții noastre păcătoase. Părinții sfinți, care au avut onoarea să vadă lumea cu ochii spirituali, spun că sunt legați de ceruri de niște stâlpi luminați. Un astfel de loc este Muntele Sfânt. Marii asceți ai lui Athos s-au rugat pentru cel de-al doilea mileniu. Sfânta Fecioară Maria însăși a vizitat Sfântul Multe Athos, apărând în vis călugărului pios Petru al Athosului, apunându-i că acolo este un loc fără înstristare, iar pentru faptele lor evlavioase vor primi viață veșnică. Maica Domnului i-a mai spus că îi place foarte mult acel loc și că vrea să înmulțească rangul monahicesc. ”Mila Fiul Meu și a lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna celor care vor locui acolo pentru El, dacă îndeplinesc poruncile mântuitoare. Îi voi întinde pe muntele acela la miazăzi și la miazănoapte, și vor birui de la mare până la mare, și-i vor proslăvi numele peste tot în sămânța de floarea-soarelui și îi vor proteja pe cei care, în post și răbdare, se vor lupta acolo. Sosind la Athos la porunca Maicii Domnului, călugărul Petru a petrecut mai mult de o jumătate de secol acolo, într-o peșteră, fără a vedea vreun popor, ci numai vorbind cu Dumnezeu, cu marea și cu stelele. Pe Athos, multe dintre icoanele miraculoase ale Fecioarei au strălucit:Portărița, Axion Estin, Cucuzelita, Ocrotitoarea, Înjunghiată și multe altele.

Povestea icoanei Maicii Domnului Prodromița

Această icoană miraculoasă se află într-un oraș uimitor, singurul oraș din lume – în centrul administrativ al Sfântului Munte, care poartă numele de Kareias. Odată, pe locul capișului păgân, Egal cu Apostolii, Constantin cel Mare, în 335, a ridicat prima biserică pe Muntele Sfânt în numele Adormirii Preasfintei Maicii Domnului, care până în prezent este centrul spiritual al orașului Kary. Primii locuitori ai Athonitei s-au adunat în jurul ei. Kareias Lavra, care a apărut mai târziu aici, a înflorit, devenind proeminentă pe Athos și a fost numită “Protaton” – primul sau cel mai vechi. Când protesta mergea la Catedrală sau la Sinodul bătrânilor onorifici.

Aceasta a continuat până în secolul al XVII-lea, când turcii au asediat mănăstirea cu un asemenea copleșitor omagiu, că această mănăstire a fost forțată să vândă părți ale pământului la alte mănăstiri, astfel devenite independente, dar mănăstirea în ansamblu a încetat să mai existe. Apoi, Catedrala Sfântului Munte a decis transformarea lui Kareias în oraș – centrul conducerii spirituale a republicii monahale. Până în ziua de astăzi, pe Muntele Athos, afacerile generale ale tuturor mănăstirilor din Sfântul Munte sunt conduse de Adunarea Sacră sau de Kinoe, adunându-se în clădirea Protaton. Protaton, Biserica dedicată Adormirii Maicii Domnului, a fost distrusă și renăscută din nou și din nou, a rămas centrul spiritual al Kareei. În 362, ea a fost arsă la cererea împăratului Iulian apostatul. În secolul al X-lea, sub împăratul Nichifor II Foca, templul a fost restaurat. În secolul al XIV-lea, a suferit foarte mult din partea latinilor, apoi a fost din nou recreată de diligența regilor bulgari. În interiorul catedralei, se păstrează frescele neprețuite ale icografiei bizantine din secolul al XIV-lea, Manuel Pansenilos din secolul al XIV-lea.

Din anul 982, pe altarul Bisericii Adormirii Maicii Domnului la înălțime, se află icoana miraculoasă a Maicii Domnului “Prodromița”. Împreună cu biserica, ea a supraviețuit multor adversități, dar a rămas neatinsă și acum, în al doilea mileniu luminează întreaga lume ortodoxă. După cum reiese din numele ei, istoria acestei icoane este asociată cu cântarea ortodoxă în cinstea Maicii Domnului. În secolul al X-lea, într-o peșteră nu departe de Kareias, un anumit preot vechi și novice a lucrat. Într-o duminică, pe 11 iunie 982, bătrânul a mers la mănăstire pentru o veghe toată noaptea, dar novicele a rămas acasă. Noaptea târziu, un călugăr necunoscut a bătut în ușa chiliei. Novicele nu a fost surprins de acest lucru, deoarece există numeroase chilii pe Muntele Athos, iar numeroși pustnici trăiesc în munți, uneori mergând la frații lor. Novicele se înclină la  străin, îi dădu să bea apă și îi oferi un loc de odihnă în chilie.

Împreună cu oaspetele, au început să cânte psalmi și rugăciuni. Cu toate acestea, în timp ce cântau cuvintele “Heruvimi cinstiți”, novicele a observat că oaspetele misterios, în locul acelor cuvinte,  adăuga la cuvintele “cinstită”, “ești demnă, pentru că ești cu adevărat fericită Tu, Maica lui Dumnezeu, Cea binecuvântată și Imaculată, Maica Dumnezeului nostru “. Și când călugărul a început să cânte aceste cuvinte, icoana Maicii Domnului „Milostiva“, a strălucit deodată cu o lumină misterioasă, și novicele a simțit deodată o bucurie specială și a plâns cu emoție. El i-a cerut oaspetelui să scrie cuvinte minunate și le-a scris cu degetul pe o placă de piatră, înmuind mâna în ceară. După aceea, oaspetele, care nu era nimeni altul decât Arhanghelul Gavriil, a devenit invizibil, iar icoana a continuat să emită o lumină minunată pentru mult timp.

Șocat, novicele l-a așteptat pe bătrân, i-a spus despre străinul misterios și i-a arătat placa de piatră cu cuvintele rugăciunii. Bătrânul experimentat spiritual și-a dat seama imediat că era Arhanghelul Gavriil, care a fost trimis pe pământ, pentru a veni în chilia lui. De atunci, cântecul angelic a fost cântat la fiecare Sfântă Liturghie din întreaga lume – oriunde există cel puțin un tron ​​ortodox sau cel puțin un creștin ortodox. Bătrânul și novicele i-au spus patriarhului despre ceea ce s-a întâmplat. El a binecuvântat să se adune în Catedrala Bătrânilor, spunând despre mesagerul minunat și despre cuvintele lui. Aici, la catedrală, ei s-au rugat la Fecioara Maria “Prodromița”, în timp ce piatra cu cuvintele înscrise pe ea, a fost trimisă la patriarhul Constantinopolului ca dovadă a acestui miracol.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *