Locuri Sfinte din România

Conform pisaniei, biserica a fost ridicată de „robul lui Dumnezeu Ion şi soţia lui Andreea şi părinţii mei Vladu, Stancea 29 noiembrie 7290” (1781). Tot din pisanie aflăm ctitorii de zidărie ai bisericii: „Ion şi soţia lui Andreea şi părinţii mei Vladu, Stancea”. In ceea ce priveşte pictura, conform afirmaţiilor arh. Liviu Brătuleanu, aceasta „este o realizare colectivă – ea face parte dintre ctitoriile vătafilor de plai de sub poala munţilor”.